Communion Veils
V1119 V1119
$42.00
$42.00
Dainty Rhinestone and crystals tiara Imported
V1606 V1606
$56.00
$56.00
Rhinestone tiara with veil
V0484 V0484
$48.00
$48.00
Tiara with dangling cross
V0367 V0367
$54.99
$54.99
Tiara with veil.
V1118 V1118
$54.00
$54.00
Dainty Rhinestone and crystals tiara Imported
V1995 V1995
$57.99
$57.99
Communion Veil with Tiara